Projectinformatie

Het project Geloof in de Buurt is voor leerlingen van groep 7 en 8. In het project gaan leerlingen op onderzoek naar religie. In het eerste jaar staan ze stil bij vragen als:

 • Wat is geloof?
 • Wat geloof ik?
 • Wat geloven mensen in mijn omgeving (familieleden, vrienden, enz.)?
 • Welke uitingen van religie zijn er te vinden in mijn buurt?

In het tweede jaar onderzoeken de leerlingen religie op landelijk en mondiaal niveau en staan ze stil bij hun eigen en andere (voor-)oordelen over religie. Hiermee sluit Geloof in de Buurt goed aan bij:

 • het vakgebied actief burgerschap en sociale integratie;
 • het kennisgebied geestelijke stromingen;
 • godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO); en
 • het stimuleert de onderzoekende houding van de leerling;
 • het vergroot de dialogische vaardigheden van de leerling;
 • het bevordert het contact tussen school, ouders en buurt.

Geloof in de buurt is bedoeld en relevant voor alle basisscholen in Nederland.

Succesvolle pilot

In de ontwikkeling van dit project hebben we tien scholen gevraagd het materiaal in de praktijk uit te proberen. Het project is op alle testscholen zeer enthousiast ontvangen. De leerkrachten waren  unaniem verrast door de betrokkenheid van hun leerlingen.

Quote van leerkracht van een pilotschool:
‘Het ontdekken van nieuwe dingen maakt leerlingen vooral enthousiast en dat ze er met elkaar op uit gaan. Samen er op uit gaan en samenwerken is een goede voorbereiding voor het voortgezet onderwijs.’

Uitgangspunten Geloof in de buurt

Geloof in de buurt wil:

 • leerlingen nieuwsgierig maken en zelf laten ontdekken wat er allemaal aan religie in de buurt te vinden is;
 • de dialoog centraal stellen. Leerlingen stellen gezamenlijk regels op om de dialoog goed te laten verlopen;
 • dat leerlingen met elkaar en met de vertegenwoordiger van een gebedshuis in dialoog gaan;
 • de onderzoekende houding van de leerlingen stimuleren;
 • leerlingen presentaties laten verzorgen, omdat presenteren een belangrijke vaardigheid is.

Arkade & Kwintessens

Geloof in de buurt is een samenwerkingsproject van educatieve uitgeverij Kwintessens en Arkade, advies en begeleiding bij identiteit en levensbeschouwing.

              

De dialoog als basis van burgerschapsvorming en democratie is een belangrijk element van Geloof in de buurt. Dit is mede ingebracht door de Protestantse Diaconie Amsterdam die veel ervaring heeft met dialoogtafels in Amsterdamse wijken met een pluriforme bevolking.