Didactische kenmerken

Geloof in de buurt is een lespakket voor het vak geestelijke stromingen voor groep zeven en acht van de basisschool.

In het project Geloof in de buurt:

  • onderzoeken leerlingen religieuze verschijnselen in de klas en in de buurt;
  • brengen ze een bezoek aan een gebedshuis;
  • leren ze dialogiseren aan de hand van dialoogregels;
  • oefenen ze in presenteren.  

Geloof in de buurt is een digitaal lespakket gemaakt voor het digibord met een uitgebreide handleiding voor de leerkracht. Het project bevat veel werkbladen voor de leerlingen met een grote diversiteit aan werkvormen.  
De leerlingen participeren zeer actief omdat ze in kleine groepen onderzoekend leren en hun ontdekkingen groepsgewijs presenteren. 

Rol leerkracht

Als leerkracht heb je een begeleidende rol bij:

  • de dialoog;
  • het onderzoek in klas en buurt;
  • het bezoek aan het gebedshuis;
  • de contacten met buurt en ouders;
  • de presentaties van je leerlingen.

De frisse blik

De frisse blik biedt media-educatieprojecten aan.