De leerlingen presenteren in groepjes hun deelonderwerp in fase 7.
Leerlingen vullen het evaluatieformulier in en gaan hierover in dialoog.


Doen Downloads & Digibord
Stap 1 Inleiding
Presentaties
Observeren
Feedback geven


Observatieformulier
Stap 2 Opdracht 2: Voorbereiding presentatie Evaluatieformulier

  

Start de digibordapplicatie bij fase 7

Start
Start