Deel 1 — groep 7

In fase 3 inventariseren de leerlingen hun ontdekkingen en wisselen deze uit door middel van een korte presentatie. Van alle ontdekkingen wordt een geheel gemaakt: de religieuze kaart van de buurt. Tot slot kiezen de leerlingen een top 3 van gebedshuizen in de buurt die ze graag zouden willen bezoeken.

Naar Fase 3 van Deel 1 »

Deel 2 — groep 8

In Fase 3 krijgen de leerlingen te horen welk gebedshuis ze gaan bezoeken. Daaraan gekoppeld denken ze na over de vooroordelen die ze hebben over de betreffende religie en de aanhangers van deze religie. Daarvóór wordt er besproken wat vooroordelen eigenlijk zijn en hoe het komt dat iedereen vooroordelen heeft. Ook onderzoeken de leerlingen de vooroordelen van andere mensen over de religie van het te bezoeken gebedshuis.

Naar Fase 3 van Deel 2 »