Deel 1 — groep 7

Wat een dialoog is en hoe je deze in de klas kunt voeren leren de leerlingen in fase 2.
Ze stellen eerst zelf regels op voor de dialoog en gaan daarna met elkaar in dialoog over wat ze precies geloven. Daarna bespreken ze met elkaar hun levensbeschouwelijke stamboom en bereiden ze zich voor op het vooronderzoek in hun eigen buurt.

Naar Fase 2 van Deel 1 »

Deel 2 — groep 8

In Fase 2 gaan de leerlingen in gesprek over het verschil tussen religie, godsdienst en levensbeschouwing. Daarna onderzoeken ze hoe religies over Nederland en over de wereld zijn verspreid. Vanuit dit onderzoek maken de leerlingen een keuze voor een gebedshuis dat ze graag willen bezoeken. De voorkeur gaat hierbij uit naar een gebedshuis dat zich niet bevindt in de eigen buurt en de leerlingen juist laat kennismaken met een voor hen onbekende religie.

Naar Fase 2 van Deel 2 »