Hoe kunnen we álle kinderen in Nederland voorbereiden op het functioneren in een samenleving die cultureel en religieus steeds meer diversiteit kent?
Het project Geloof in de buurt kan hierbij een rol spelen. Een belangrijk element van  Geloof in de buurt is dat de kinderen leren hoe ze een respectvolle dialoog kunnen voeren.

Een school aan het woord

Lees het artikel over Geloof in de buurt uit de glossy EIGEN-ZINNIG.